[1]
Rochayati, R. 2017. SENI TARI ANTARA RUANG DAN WAKTU. Jurnal Sitakara. 2, 2 (Aug. 2017). DOI:https://doi.org/10.31851/sitakara.v2i2.1194.